Nieuws

 

 

Wohn Forum Aurich
2 t/m 3 maart 2019

Onze actuele projecten

 

 

 

 

 

-> Voor meer informatie, klik hier

Onze adresgegevens:

Johann Bohlen GmbH
Molkereistraße 1
26802 Moormerland-Hatshausen

 

Telefoon 0049 (0) 4945 330 
Telefax   0049 (0) 4945 226

 

Ma.-Do. 07.00 - 17.00 uur
Vr.        07.00 - 13.00 uur
E-Mail: info@bohlen-bau.de

Anmeldung  • Karriere
  • Karriere
  • Karriere
Impressum

Herausgeber Johann Bohlen GmbH
Bauunternehmen
Molkereistraße 1
26802 Moormerland-Hatshausen I

Telefon 0049 4945/330
Telefax 0049 4945/226
E-Mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Verantwoordelijke directeuren
Dipl.-Ing. Harald Bohlen
Heinrich Bohlen

Registerrechtzaal Aurich, HRB 110376
USt-Ident-Nr. DE 177 039 245


Aansprakelijkheid
1. Inhoud van het onlineaanbod

De auteur neemt geen enkele waarborg voor de aktualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informaties. Aansprakelijkheid tegen de auteur, van materiele of idiele schade, die door het gebruik of nietgebruik van de geboden informaties of door het gebruik van foute en onvolledige informaties veroorzaakt werden, zijn principieel uitgesloten, inzover van de zijde van de auteur geen bewijsbaar opzettelijk of grof opzettelijke fout voorligt.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbintelijk. De auteur houdt zich uitdrukkelijk voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, aan te vullen, te schrappen of de publikatie gedeeltelijk of helemaal te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij direkte of indirekte verwijzingen naar vreemde websites („hyperlinks“) die buiten het verantwoordingsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidplicht uitsluitend in dat geval in werking gaan, als de auteur van de inhoud kennis heeft en het hem technisch mogelijk en te eisen was, het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van de linkplaatsing geen illegale inhoud op de te verlinkende zijde's herkenbaar waren. Op de aktuele en toekomstige ontwikkeling, de inhoud of het auteurschap van de verlinkte zijde's heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhouden van alle verlinkte zijde's, welke na de linkplaatsing verandert werden. Deze vaststelling gelt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, evenzo voor de vreemdinschrijvingen in de door de auteur ingerichte gasteboeken, discussieforen, linkregisters, mailinglijsten en alle andere vormen van datenbanken, die in hun inhoud externe schrijfbegrippen mogelijk zijn. Voor illegale, foute of onvolledige inhouden en in bijzonder voor schades, die uit het gebruik of nietgebruik van informatie ontstaan, is alleen de aanbieder van de zijde, waarop verwezen werd aansprakelijk, en niet degene, welke via links op die publicatie slechts verwijst.

3. Auteurs- en kentekenrecht
De auteur geeft zich moeite, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte beelden, grafieken, toondokumenten, videosequenties en teksten na te komen, door zichzelf gemaakte beelden, grafieken, toondokumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, toondokumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk-en handelsmerken onderliggen onbeperkt de bestemmingen van het geldige kentekenrecht en de bezitsrechten van de eigenaar van dat ogenblik. Alleen op grond van de enkele inschrijving is geen besluit te trekken, dat het merkteken niet door derden beschermd is.
De copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelfgemaakte objecten blijft alleen bij de auteur van de sites. Een verveelvuldiging of gebruik van zulke grafieken, toondokumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Bescherming van Persoonsgegevens
Inzover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot ingave van persoonlijke of zakelijke gegevens (emailadressen, namen, adressen) bestaat, volgt de prijsgave van deze gegevens van de zijde van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De inbeslagneming en betaling van alle aangeboden diensten is – zover technisch mogelijk en te eisen – ook zonder aangifte van zulke gegevens of onder aangifte van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de kontactgegevens zoals postadres, telefoon- en faxnummers evenals emailadressen door derden ter verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie word, in het licht van het impressum of vergelijkbare vermeldingen, niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzender van zogenaamde spam-mails bij het verstoten tegen dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is als deel van het internetaanbod te betrachten, van welke op deze site verwezen werd. Voorzover delen of bepaalde formuleringen van deze tekst de geldende rechtsligging niet, niet meer of niet volledig voldoen zouden, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daarvan onberoert.